FAQ

Zajęcia odbywają się na basenie przy ul. Jurajskiej 7 (przy SP nr 25). Jest to basen typowo sportowy o głębokości od 120cm-180cm. Temperatura wody wynosi ok 28oC.

W zajęciach mogą brać udział dzieci od 7 roku życia, młodzież oraz dorośli. Dzieci powinny posiadać podstawową samodzielność aby zostać pod opieką instruktora na czas lekcji i np. pójść do toalety bez pomocy osoby dorosłej.

Jeśli chodzi o odważniejsze dzieci, zdecydowanie lepiej sprawdzają się lekcje w grupach. Dzieci wśród rówieśników są lepiej zmotywowane oraz uczą się pracy w grupie, a także dyscypliny. W grupie można także przeprowadzić więcej gier i zabaw, co powoduje większą chęć przychodzenia na zajęcia.

Dzieci oraz dorośli, którzy boją się wody lub chcą osiągnąć szybsze postępy powinni skorzystać z lekcji indywidualnych. Na lekcjach indywidualnych trener jest z uczniem w wodzie i poświęca całą swoją uwagę tylko jemu.

Absolutnie nie wolno zmuszać ani przekupywać dziecka do przyjścia na basen. Takie działanie przynosi skutek odwrotny do zamierzonego. Poza tym można zmusić dziecko do przyjścia na basen ale nie można zmusić go do zaangażowania w lekcję. Rola rodziców powinna ograniczyć się do zachęcenia dziecka i pozostawieniu mu decyzji. Zawsze można spróbować, kiedy dziecko samo nabierze chęci do nauki.

  • czepek pływacki
  • dla mężczyzn dopasowane kąpielówki, dla kobiet jednoczęściowy strój kąpielowy
  • okularki pływackie (maski nurkowe z osłoną nosa nie są odpowiednie do pływania)
  • klapki
  • ręcznik
  • mydło, szampon

Płatności należy dokonać za cały miesiąc z góry do 1-ego dnia opłacanego miesiąca przelewem na konto nr.:

56 1050 1416 1000 0097 3436 6868
Szkoła Pływania Hydromaniak
Michał Granat

Umowa zawiera dokładne kwoty dla każdego miesiąca oraz wykaz dni wolnych od zajęć na cały okres jej obowiązywania.

Nieobecności, które zostały zgłoszone do godziny 10.00 w dniu zajęć lub wcześniej można odrobić w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu godziny z prowadzącym. Szczegółowe warunki odrabiania zajęć znajdują się na umowie.

Nie ma możliwości zwrotu środków za nieobecności na zajęciach, które odbyły się według harmonogramu.

Na zajęciach dla dzieci grupy liczą od 5 do 10 osób, w zależności od poziomu zaawansowania i miejsca dostępnego na basenie

Na zajęciach dla dorosłych grupy liczą do 5 osób (+1 miejsce dla osób odrabiających zajęcia)

Umowę można wypowiedzieć z zachowaniem 1-miesięsięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie należy wysłać na adres e-mail: hydromaniak.kielce@gmail.com

Wraz z końcem umowy następuje brak możliwości odrobienia zaległych zajęć.